Välkommen till Sigrid Jusélius Stiftelsens stipendiesystem!

Ansökningarnas begynnelse- och sluttidpunkter samt anvisningar finns angivet på Stiftelsens hemsida. Den sista dagen för respektive stipendiekategoris mottagande av ansökningar stängs alltid kl. 23.59 finsk tid.

Inloggning sker med personliga bankkoder eller mobil ID. Ifall du inte har någondera kan du skapa dig ett användarnamn. Observera, att man måste använda samma inloggningsmetod varje gång man återvänder till sin ansökan. Om du tidigare använt dig av användarnamn och vill övergå till att använda bankkoder eller Mobil ID, kan du flytta dina tidigare ansökningar från ditt gamla användarnamn och ha dem tillgängliga också när du loggar in med bankkoder eller mobil ID. Logga in med bank koder eller mobil ID för mera information om överföring.

Endast sådana ansökningar som inlämnats före ansökningstidens utgång behandlas. Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

Eventuella ytterligare frågor besvaras av medicinska sakkunnignämndens sekreterare, professor Caj Haglund, e-post förnamn.efternamn@hus.fi, eller understödskoordinator Riikka Luoma, e-post förnamn.efternamn@sigridjuselius.fi.

Tekniska frågor besvaras på adressen hakemustuki@datalink.fi.


Inloggning
 
 

Skapa nytt användarnamn


Har du glömt ditt lösenord?


Vår Dataskyddspolicy